Schoonmaak CAO: OSB, FNV en CNV lopen de polonaise

Na een marathonsessie van donderdag 23 februari 09.15 uur tot vrijdagochtend 24 februari 04.00 uur kon geheel in Carnavalsstijl de polonaise ingezet worden. De werknemers- en werkgeverspartijen bereikten een onderhandelingsresultaat aangaande een nieuwe cao. Een cao met een looptijd van twee jaar.

De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar met als ingangsdatum 1 januari 2017 en de loonstijging bedraagt totaal 3,75 procent.

Per 1 januari 2018 start het nieuwe loongebouw en er worden pilots ingevoerd m.b.t. verbreding van het takenpakket en de robotisering.

Voornaamste afspraken

De voornaamste afspraken op een rij gezet:

  • Looptijd twee jaar: ingangsdatum 01-07-2017
  • Loonstijging per 01-07-17: 2% per 01-01-2018: 0,75% en per 01-07-2018: 1%
  • Ingangsdatum nieuw loongebouw per 01-01-2018
  • Afschaffing wachtdagen bij ziekte
  • Scholingsfonds van €300.000 (100.000 in 2017 & 200.000 in 2018)
  • Opleiding van 1.000 leidinggevenden
  • Handhaving vroegpensioen regeling op huidig niveau van 1,3%
  • Invoeren pilots m.b.t. tot verbreding takenpakket en robotisering

Knikkers

Hoe je het wendt of keert, het venijn bij cao onderhandelingen zit hem altijd in de staart. Dan gaat het om het percentage qua loonstijging en daar worden de onderhandelaars in de regel vooral door hun achterban op afgerekend. De behaalde resultaten op andere dossiers ten spijt.

Reacties CNV, FNV en OSB

Jan Kampherbeek: “Het eindresultaat ligt qua som der delen heel dicht bij de door ons verlangde 2,1% gemiddeld per jaar met een looptijd van twee jaar. Ik kan dan ook niet anders als tevreden zijn over dit bereikte resultaat. Naast de loonstijging ben ik vooral ook blij met het scholingsfonds, hetgeen schoonmakers in staat stelt zich ook in andere beroepen te scholen, zodat zij straks breder ingezet kunnen worden. De onderhandelingen zijn met wederzijds respect verlopen. Natuurlijk was er op onderdelen soms sprake van verschil van inzichten maar die werden steeds op basis van inhoud beslecht. “

FNV Schoonmaak, welke vooraf dreigde met een staking en verkondigde geen stap terug te zullen doen als haar wens voor 2,5% per jaar niet ingewilligd zou worden, is tevreden over het bereikte onderhandelingsresultaat. Het gezond verstand won het van de retoriek. Zij kwalificeert het bereikte resultaat, welke naar haar zeggen niet zonder slag of stoot tot stand kwam, als een volgende stap naar echte banen en een leefbaar inkomen voor de schoonmakers. Tot een langdurige staking hoefde het volgens FNV dit keer echter niet te komen.

“We willen genoeg inkomen om voor onze gezinnen te kunnen zorgen. Daar strijden we al jaren voor en het komt nu weer iets dichterbij,” zegt Khadija Thahiri, president van FNV Schoonmaak. “Ook krijgen schoonmakers meer zekerheid doordat de verschillen tussen vaste en tijdelijke krachten kleiner worden.” Tahiri vervolgt: “Vorige week boden de schoonmaakbazen nog maar 3,25% meer loon voor 3 jaar, dat was echt niet genoeg. Maar ik ben blij dat de schoonmaakbazen naar onze boosheid hebben geluisterd. Nu krijgen we 3,75% in 2 jaar.”

Vanmiddag bespreekt het Schoonmakersparlement het resultaat. Morgen wordt het tijdens een bijeenkomst in Utrecht verder met schoonmakers besproken.

Ook Jacco Vonhof, cao onderhandelaar namens OSB, toont zich tevreden over het bereikte resultaat. Ondanks het feit dat de som van financiële en niet-financiële afspraken samen het akkoord maken welke in totaliteit hoger uitvallen dan het werkgevers bod én de looptijd van de cao uiteindelijk geen drie jaar werd maar twee jaar. ”Waar ik vooral zo tevreden over ben is dat er vanaf het eerste moment serieus en met wederzijds respect naar elkaars argumenten geluisterd werd. Er werd ruimte geboden om na te denken. Als je dan bijvoorbeeld de argumenten van de bonden hoort voor een looptijd van twee jaar, dan kun je daar begrip voor opbrengen en onze harde eis voor een termijn van drie jaar laten vallen.”

Vonhof is trots dat er specifiek rekening gehouden is met de belangen van het MKB. Hij zegt hierover: “Aan de andere kant werd bij bepaalde voorstellen door de bonden ook goed nagedacht welke mogelijk negatieve effecten dit zou hebben voor de MKB bedrijven. Hiertoe hielden wij vanuit OSB ook ruggespraak met SIEV.” Voorts kwalificeert Vonhof het als een verrijking dat er afspraken gemaakt zijn om te voorkomen dat buitenlandse bedrijven op grond van andere arbeidsvoorwaarden kunnen concurreren op de Nederlandse schoonmaakmarkt. Vonhof noemt het resultaat toekomstbestendig en benadrukt dat de vernieuwingsagenda voort loopt. Tussen de cao periodes door blijven de werkgeversorganisatie en de bonden met elkaar in gesprek over belangrijke thema’s met betrekking tot loonontwikkeling, economische ontwikkelingen et cetera.

Formele instemming

De leden moeten de inhoud van dit onderhandelingsresultaat nog door hun leden bekrachtigd krijgen. Dit lijkt volgens betrokken partijen vooral een formaliteit te worden. Daarna kan het algemeen bindend verklaren van de cao aangevraagd worden en dienen er nog wat formaliteiten afgehandeld te worden. De koffers voor een korte vakantie kunnen met een gerust hart gepakt worden.

Om in stijl af te sluiten: Alaaf, en houdoe en bedankt!