De kosten voor het schoonhouden van uw pand zijn voor een groot deel afhankelijk van uw wensen. Wilt u een vloer zo schoon dat je ervan kunt eten of bent u minder kritisch en stoort u zich er niet aan als er genoeg op de vloer ligt om te kunnen eten. U snapt, dit is gechargeerd, maar het speelt wel een belangrijke rol. Het schoonhouden van uw pand blijft immers maatwerk.

Opbouw prijs schoonmaakwerkzaamheden

Zaken als frequentie van werkzaamheden, kwaliteitsniveau, vervuilingsgraad en het soort afwerkmaterialen bepalen voor een groot deel de kosten. Echter, door efficiënt schoonmaken kunnen we flink op uw budget besparen. Wat niet vies is hoeft ook niet schoongemaakt te worden.

Prestatie versus resultaat

Voorheen was de prestatie vaak leidend. Met een werkprogramma spraken we met elkaar af wat we wanneer zouden doen en daar kon men het schoonmaakbedrijf op af rekenen. Tegenwoordig kijken we vooral naar het resultaat. Niet meer standaard dagelijks de bureaus of de vloeren schoonmaken, maar schoonmaken wanneer het vervuild is. Hiervoor spreken we wel een ondergrens af. Bijvoorbeeld dat er bij een willekeurige controle maximaal twee keer een storende vervuiling op een bureau aanwezig mag zijn. Zeker met het nieuwe werken concept zijn niet altijd alle werkplekken bezet. Door onze mensen te trainen naar inzicht schoon te maken werken we veel efficiënter, wat u merkt in de kosten. Een tussenvorm is ook mogelijk. Enerzijds laten we de prestatie los en maken we schoon naar eigen inzicht, anderzijds vermelden we wel een minimale frequentie. Hiermee wordt voorkomen dat hoekjes die niet of minder in het zicht liggen altijd overgeslagen worden.

Voorheen was de prestatie leidend. Tegenwoordig kijken we vooral naar het resultaat.

Kosten schoonmaak per m2

Kortom, de vraag ‘wat kost een schoonmaakbedrijf’ is niet zomaar te beantwoorden. Het kan wel. We kunnen bijvoorbeeld een vuistregel hanteren dat we 400 m2 per uur schoon kunnen houden in 1 uur arbeid. Echter de ervaring leert dat deze vuistregel in de praktijk zelden opgaat. Ieder gebouw heeft weer een andere bezetting, een andere vervuilingsgraad, andere afwerkmaterialen enzovoorts. Advies op maat? Laat één van onze medewerkers met u contact opnemen.

Offerte op maat

Wilt u zich serieus bezinnen op de kosten voor het schoonmaakonderhoud van uw pand is het verstandig dat u een professioneel schoonmaakbedrijf uitnodigt voor een offerte op maat. Dit is overigens altijd een vrijblijvende offerte. U hoeft alleen tijd vrij te maken in uw agenda om in gesprek te gaan, uw wensen kenbaar te maken en het gebouw te laten zien. Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.