Regelmatig krijg ik de vraag: wat kost gevelreiniging nu eigenlijk? Een begrijpelijke vraag waar we graag antwoord op geven. Toch beginnen wij als professionele gevelreinigers graag aan de andere kant. Wat wilt u bereiken met gevelreiniging? Wilt u de gevels vooral optisch schoon hebben of vindt u het bouwtechnische aspect juist belangrijk? En hoe schoon wilt de gevels hebben? Als nieuw of moet de uitstraling authentiek blijven? Kortom voor we iets zinnigs over de kosten kunnen zeggen zullen we eerst moeten inventariseren wat het doel van de reiniging is.

Afwerkingsmateriaal gevelreiniging

Daarnaast is het soort afwerkingsmateriaal belangrijk. Uit welke componenten bestaat de gevel. Vooral steen of ook andere afwerkmaterialen als hout, aluminium, ijzer, trespa of andere soorten persplaten. Alleen de categorie baksteen kent al honderden verschillende soorten met ieder zijn eigen samenstelling en bakproces. En dan heb ik het nog niet over betonnen stenen, breukstenen enzovoorts.

Reinigingsmethode

Na het vaststellen van de soorten materiaal die in een gevel zijn verwerkt komt de keuze voor de reinigingsmethode aan de beurt. Voor het reinigen van bakstenen gevels zijn er grofweg twee keuzes: stoomstralen of softstralen.

Stoomstraalmethode

Bij de stoomstraalmethode wordt gewerkt met stoom van ca. 100 tot 150 gr. onder gepaste druk. Hiermee zijn we gegarandeerd van een goed reinigingsresultaat zonder schade aan de stenen, zij het dat ingeëtste vervuiling niet verdwijnt.

Softstraalmethode

Bij de softstraalmethode wordt gewerkt met een combinatie van water en zand of een ander straalmiddel onder lage druk. In tegenstelling tot stoomstralen krijgen we hiermee alles schoon. Maar ook deze methode heeft zijn beperkingen. Op gladde stenen kan deze methode niet gebruikt worden omdat het oppervlak enigszins opgeruwd wordt. De softstraalmethode is een vrij rigoureuze methode. Er wordt als het ware een fractie van het oppervlak af gepolijst. Het reinigen van gladde gevelelementen als aluminium, hout of persplaat materiaal gebeurt veelal handmatig al dan niet in combinatie met een reinigings- of polijstmiddel.

Gevel reinigen en beschermen

Na het reinigen is het aan te bevelen om de gevel te beschermen. Wat mooi is willen we ook graag mooi houden. Stenen gevels impregneren we met een hydrofobeer product. Hierdoor worden de stenen en voegen vochtwerend, wat erosie en snelle her-vervuiling voorkomt. Gladde gevelelementen behandelen we met een permanente of semi permante coating. De keuze welke coating is afhankelijk van het soort afwerkmateriaal, het doel wat u ermee wilt bereiken en niet onbelangrijk, uw budget. Permanente coatings gaan over het algemeen  tien jaar mee, semi permanent één á twee jaar.

Plan van aanpak

Als al deze zaken geïnventariseerd zijn kan er een plan van aanpak gemaakt worden, waarbij de vraag ‘wat wilt u bereiken met het reinigen van de gevels’ leidend is. Een monumentaal pand uit de vorige eeuw kunnen we reinigen met de softstraalmethode. De kans is groot dat het pand er daarna uitziet alsof het nieuw gebouwd is. Dit was wellicht niet de bedoeling. De authentieke uitstraling is bij een dergelijk pand belangrijk. Dan is juist het bouwtechnisch onderhoud een belangrijk aspect. Door te kiezen voor het reinigen met stoom onder gepaste druk worden alg en mos aangroei verwijderd, waarmee verhinderd wordt dat er erosie aan stenen en voegen optreed zonder dat dit ten koste gaat van de authentieke uitstraling. In tegenstelling tot een modern kantoorgebouw waarvan de gevels opgetrokken zijn van witte aluminium panelen. Een dergelijk pand willen we vanwege het strakke design over het algemeen juist maximaal schoon houden wat weliswaar ook ten goede komt van het bouwtechnisch onderhoud.

Uitvoerbaarheid gevelreiniging

Als duidelijk is wat er bereikt moet worden met de gevelreiniging is het zaak te kijken naar de uitvoerbaarheid. Hoe kunnen we de gevels bereiken? Moet er een hoogwerker ingezet worden of is een steiger voldoende. Hoe kunnen we de gevels op een milieuverantwoorde manier reinigen? Is het zinnig om het water op te vangen of is alleen het afdekken van de directe omgeving voldoende? En hoe zit het met de veiligheid? Welke risico’s komen er in beeld tijdens het reinigingsproces? Na deze inventarisatie kan een concreet plan van aanpak  opgesteld worden. Samen met de keuze voor de methode, de grootte van het oppervlak, de mate van vervuiling en de wens al dan niet te beschermen vormt dit een m2 prijs. Als u zoekt op internet komt u ongetwijfeld richtprijzen tegen. Deze variëren van € 5,00 per m2 voor stoomstralen tot € 15,00 per m2 voor softstralen. Echter dit zijn grove schattingen waar u achteraf vaak bedrogen mee uitkomt.

Offerte gevelreiniging

Als professionele gevelreiniger maken we graag u offerte voor u waarin alle aspecten zoals hierboven omschreven meegenomen worden. Bij Branderhorst Facilitaire Diensten is dit altijd een vrijblijvende offerte waar geen verplichtingen aan verbonden zijn. Daarnaast is het reinigen van een proefvlak aan te bevelen. Hiermee voorkomt u verrassingen achteraf over het resultaat van de reiniging.